bibliaszigetFőoldal
Bibliák
IMIT-BIBLIA
Tanítások
E.Muhlan:Hogyan vezet minket a Szent SzellemIMIT-BIBLIA 1.MÓZES 1

IMIT-BIBLIA


MÓZES ELSŐ KÖNYVE1Móz 1:1 Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.

1Móz 1:2 A föld pedig puszta és üres volt és sötétség volt a mélység szine fölött; és Isten Szelleme lebegett a vizek szine fölött.

1Móz 1:3 És mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.

1Móz 1:4 És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.

1Móz 1:5 És nevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig nevezte éjjelnek. És lett este és lett reggel: egy nap.

1Móz 1:6 És mondta Isten: Legyen boltozat a vizek közepében, hogy legyen elválasztó vizek és vizek között.

1Móz 1:7 És alkotta Isten a boltozatot és így elválasztotta a vizeket,melyek a boltozaton alul voltak, a vizektől melyek a boltozaton fölül voltak; és úgy lett.

1Móz 1:8 És nevezte Isten a boltozatot égnek. És lett este és lett reggel: második nap.

1Móz 1:9 És mondta Isten: Gyűljenek össze a vizek az égen alul egy helyre, hogy meglássék a száraz! És úgy lett.

1Móz 1:10 És nevezte Isten a szárazat földnek, a vizek gyüleményét pedig nevezte tengereknek. És látta Isten, hogy jó.

1Móz 1:11 Akkor mondta Isten: Sarjaszszon a föld sarjat, maghozó füvet, gyümölcsfát, gyümölcstermőt, a maga neme szerint, amelyben az ő magva benne van, a földön! És úgy lett.

1Móz 1:12 És előhozott a föld sarjat, maghozó füvet a maga neme szerint, és fát, gyümölcstermőt, a maga neme szerint, amelyben az ő magva benne van, a földön! És látta Isten, hogy jó.

1Móz 1:13 És lett este és lett reggel: harmadik nap.

1Móz 1:14 És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjjeltől; s legyenek jelekül, ünnepek, napok és évek számára;

1Móz 1:15 és legyenek világító testekül az ég boltozatán, hogy világítsanak a földre! És úgy lett.

1Móz 1:16 És alkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világítót a nappal uralmára és a kisebbik világítót az éjjel uralmára, meg a csillagokat.

1Móz 1:17 És tette azokat Isten az ég boltozatára, hogy világítsanak a földre

1Móz 1:18 és hogy uralkodjanak nappal és éjjel, és hogy elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó.

1Móz 1:19 És lett este és lett reggel: negyedik nap.

1Móz 1:20 És mondta Isten: Nyüzsögjenek a vizek élő lények nyüzsgésével, a madár meg repdessen a föld felett, az ég boltozata színén!

1Móz 1:21 És teremtette Isten a nagy tengeri szörnyeket és mind a mozgó élő lényt, melyekkel nyüzsögtek a vizek, az ő nemeik szerint, és minden szárnyas madarat, az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó.

1Móz 1:22 És megáldotta azokat Isten, mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek meg a vizet a tengerekben, a madár pedig sokasodjék a földön.

1Móz 1:23 És lett este és lett reggel: ötödik nap.

1Móz 1:24 És mondta Isten: Hozzon elő a föld élő lényt a maga neme szerint, barmot és csúszó-mászót és a föld vadját a maga neme szerint! És úgy lett.


- 1 -

IMIT-BIBLIA 1.MÓZES 1


1Móz 1:25 És alkotta Isten a föld vadját a maga neme szerint, a barmot a maga neme szerint és a földnek minden csúszó-mászóját a maga neme szerint. És látta Isten, hogy jó.

1Móz 1:26 És mondta Isten: Alkossunk embert, képünkre, hasonlatosságunk szerint, hogy uralkodjanak a tenger hala, az ég madara és a barom felett, meg az egész föld felett és minden csúszó-mászó felett amely mozog a földön.

1Móz 1:27 És teremtette Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt: férfinak és nőnek teremtette őket.

1Móz 1:28 És megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hódítsátok azt meg; s uralkodjatok a tenger hala, az ég madara és minden élő fölött, mely mozog a földön.

1Móz 1:29 És mondta Isten: Íme, odaadtam nektek mind a maghozó füvet, mely az egész föld színén van és mind a fát, melyen maghozó gyümölcs van; tiétek legyen eledelül.

1Móz 1:30 És a föld minden vadjának, meg az ég minden madarának és a földön való minden mozgónak, amiben élő lélek van, mind a zöld füvet adtam eledelül. És úgy lett.

1Móz 1:31 És látta Isten mindazt, amit alkotott, és íme, igen jó. És lett este és lett reggel: hatodik nap.www.bibliasziget.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!